Maritim Hotel Gelsenkirchen

儿童的年龄 *

Maritim Hotel Gelsenkirchen

电话 +49 (0) 209 176-0, info.sge@maritim.de

會議室

Ground floor

Ground floor

Upper floor

Upper floor

 

技术

  • 配备投影仪
  • 演讲台
  • 内置屏幕
  • 麦克风系统
  • 公共广播系统
  • 覆盖整个活动区的 ISDN 和无线局域网
  • 插接板
  • 大型活动室提供 DSL
  • 活动挂图

"玛丽蒂姆"厅和"蒂门多尔费尔斯特兰德"厅

"玛丽蒂姆"厅面积达 330 平方米(加舞台),是该酒店最大的活动室。再加上面积为 170 平方米的"蒂门多尔费尔斯特兰德"厅,活动区总面积达到 500 平方米。除 DSL 互联网连接之外,厅内还采用了最新的音响、视频和灯光技术,以及各种电力工程和强电工程技术。

姓名 平方米 劇院式 課堂式 U形外 宴會圓桌會議 宴會長桌 高度 門尺寸(寬/高) 自然採光/調暗 W-蘭 - 蘭 地板
平方米
劇院式
課堂式
U形外
宴會圓桌會議
宴會長桌
塊
高度
門尺寸(寬/高)
自然採光/調暗
W-蘭 - 蘭
地板
Maritim Hall + Timmendorfer Strand Hall 502 650 380 114 320 470 100 - 2,20/2,33 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Maritim Hall 332 400 260 68 180 260 60 3,50 m 2,20/2,33 m -/- ●/● Teppich/carpet
Timmendorfer Strand Hall 170 170 120 40 120 160 50 3,00 m 2,20/2,33 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Travemünde 117 100 60 34 60 80 36 2,90 m 2,05/2,15 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Kiel 86 80 40 30 40 40 30 2,65 m 1,85/1,97 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Mauritius 67 60 30 22 30 30 22 2,95 m 3,90/2,24 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Gelsenkirchen 64 50 30 22 - 30 20 2,65 m 0,95/1,97 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Berlin 60 50 30 16 30 - 20 2,85 m 1,85/1,97 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Münster 48 25 15 12 - - 16 2,60 m 0,95/1,97 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Bad Salzuflen 48 25 15 12 - - 16 2,60 m 0,95/1,97 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Halle 40 25 16 - - - 20 2,5 m 0,8/1,9 m -/- ●/● Teppich/carpet
Salon Braunlage 20 - - - - - 10 2,60 m 0,95/1,97 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Foyer 120 - - - - - - - - ●/● ●/● Teppich/carpet
你的語言
在線預訂 取消預訂
关闭

網上預訂

儿童的年龄 *

查看/取消預訂