Maritim ClubHotel Timmendorfer Strand

儿童的年龄 *

Maritim ClubHotel Timmendorfer Strand

电话 +49 (0) 4503 607-0, info.tic@maritim.de

會議室

 Ground floor

Ground floor

Upper floor

Upper floor

技术

  • 投影仪
  • 演讲台以及麦克风系统都已安装或可根据要求提供
  • 投影屏幕
  • 整个活动区域内均覆盖无线局域网
  • PA 系统
  • 并设有 ISDN 设备的接口
  • 显示盒
  • 活动挂图
  • 软木板
姓名 平方米 劇院式 課堂式 U形外 宴會圓桌會議 宴會長桌 高度 門尺寸(寬/高) 自然採光/調暗 W-蘭 - 蘭 地板
平方米
劇院式
課堂式
U形外
宴會圓桌會議
宴會長桌
塊
高度
門尺寸(寬/高)
自然採光/調暗
W-蘭 - 蘭
地板
Saal Hall 277 250 160 60 120 180 - 3,20 m 1,95/2,20 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Schleswig-Holstein 100 120 40 30 60 80 20 3,20 m 2,22/2,15 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Braunlage 70 60 28 24 50 40 20 3,20 m 1,85/2,05 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Timmendorf 48 30 12 10 20 20 14 2,90 m 1,77/2,02 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Travemünde 48 30 16 18 20 20 16 2,90 m 0,90/2,02 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Kiel 48 30 16 16 40 20 20 3,15 m 0,88/2,06 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Bad Salzuflen 36 15 10 6 16 12 10 3,25 m 0,88/2,02 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Lübeck 27 15 10 10 10 10 10 2,90 m 0,90/2,02 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Sport and Event hall 1374 1000 640 240 480 720 40 9 m - ●/● (Hälfte) ●/- Teppich/carpet
Daytime cafe bar 249 - - - - - - - - - - -
你的語言
在線預訂 取消預訂
关闭

網上預訂

儿童的年龄 *

查看/取消預訂